Haaksbergerstraat 27A.

In deel 2 zijn veel beelden verwerkt die een indruk proberen te geven van het studentenhuis aan de Haaksbergerstraat 27A. De bewoners waren het er niet helemaal over uit of je het het nu een commune mocht noemen of niet. Er werden allerlei plannen gesmeed voor grote gemeenschappelijke projecten. Er werd b.v. een grote reizende tentoonstelling gebouwd, met voorlichtingsmateriaal, strooifolders en een uitgebreide diaklankbeeld, gesubsidieerd door het ministerie van Welzijn, Volkshuisvesting & Cultuur (WVC). Het ging om een landelijk campagne die aan het publiek duidelijk moest maken dat er een verschil was tussen de jeugdinternaten van het zgn. Bijzonder Jeugdwerk en die van Justitie. Betrokkenheid bij het milieu kwam al vroeg tot uitdrukking in een boekje (zelf op de AKI gedrukt in een zeer kleine oplage) van Marc Volger en Siert van den Berg over de gevaren van luchtverontreiniging. Maatschappelijke betrokkenheid kwam ook naar voren in kleinere studies b.v. naar het belang van muziekverenigingen in Nederland (de Harmonie). De groep deed mee aan een grote fototentoonstelling over de doorbraak van de snelweg A2 door landgoed Twickel, er werden posters ontworpen tegen de uitbuiting door Outspan, net als buurtflyers ter bevordering van het recyclen van glas. Er werden artikelen geschreven voor het AKI blad "Acadabra". Er werden vergaderingen voorbereid en gehouden. Docenten als Wim van Stek en Cor Jaring kwamen er graag en regelmatig op bezoek. De "Brabanders" werd er ook wel gezegd: alle bewoners hadden eerder een paar jaar op de Academie voor Industrieële Vormgeving in Eindhoven gezeten.

Gastarbeiders.

Er kwamen vanuit de opleiding en met name via docent Wim van Stek allerlei vragen binnen die door de groep werden opgepakt. Zo werden in het eindexamenjaar al opnames gemaakt door Siert van den Berg en Jan van Delft om voor de Stichting Buitenlandse Werknemers in Deventer een documentaire voorlichtingsfilm te maken over "gastarbeiders". Jan van Delft deed uitgebreid research voor dit onderwerp. Ook dit project werd door de overheid gesubsidieerd, maar kwam pas tot stand in 1975. Hier werkten overigens een tweetal eerste jaars studenten aan mee: Irene Sipkes en Ilhan Akel.WORK IN PROGRESS. Hier en daar zitten nog een paar fouten in de montage zag ik. Er ontbreken nog wat ondertitels en tot aan de reunië zal er zeker aan gesleuteld worden. Suggesties zijn altijd welkom! Ik heb m.b.t. het uploaden bij Vimeo een wekelijkse limiet, dus veranderingen zullen pas later zichtbaar worden. Laatste aanvulling 6 oktober 2019.