Goodbye Old Paint: een video essay

Who were the cowboys behind "Cowboy Songs"? A video essay by Siert van den Berg. Based on a NPR audio documentary of December 2 2010. Story by Hal Cannon: founder and director of the Western Folklife Center at Eko Nevada.

Video essay.

Toen ik op zoek ging naar informatie over het bouwen van banjo's stuitte ik op Youtube filmpjes van o.a. het echtpaar Pharis en Jason Romero. Behalve dat zij wel ongeveer de mooiste banjo's van de wereld maken, zijn het ook echt goede muzikanten. Een van hun liedjes sprak me erg aan: Goodbye Old Paint. De geschiedenis van dit liedje gaat terug naar het eind van de 19e eeuw. Het is een oorspronkelijk cowboyliedje zijn en toen ik wat dieper begon te graven vond ik op internet een Amerikaanse radio documentaire waarin de geschiedenis van Goodbye Old Paint werd uitgelegd. Maar ook stuitte ik op het feit dat veel cowboys negers (na de burgeroorlog van slavernij bevrijd) Indianen of Mexicanen waren. Ik zocht passende beelden bij deze radiouitzending en zo ontstond bovenstaande film: een video essay.

Hieronder de versie van Goodbye Old Paint van Pharis en Jason Romero.

When I was looking for information about building banjos, I came across YouTube videos of, among others, the couple Pharis and Jason Romero. Besides that they make about the most beautiful banjos in the world, they are also really good musicians. One of their songs really appealed to me: Goodbye Old Paint. The history of this song dates back to the late 19th century. It is an original cowboy song and when I started digging a little deeper I found an American radio documentary on the internet explaining the history of Goodbye Old Paint. But also the fact that many cowboys were negroes (liberated from slavery after the civil war) Indians or Mexicans. I was looking for suitable images for this radio broadcast and that is how the above film was created.

Below the version of Goodbye Old Paint by Pharis and Jason Romero.

Toen ik op zoek ging naar informatie over het bouwen van banjo's stuitte ik op Youtube filmpjes van o.a. het echtpaar Pharis en Jason Romero. Behalve dat zij wel ongeveer de mooiste banjo's van de wereld maken, zijn het ook echt goede muzikanten. Een van hun liedjes sprak me erg aan: Goodbye Old Paint. De geschiedenis van dit liedje gaat terug naar het eind van de 19e eeuw. Het is een oorspronkelijk cowboyliedje zijn en toen ik wat dieper begon te graven vond ik op internet een Amerikaanse radio documentaire waarin de geschiedenis van Goodbye Old Paint werd uitgelegd. Maar ook het feit dat veel cowboys negers (na de burgeroorlog van slavernij bevrijd) Indianen of Mexicanen waren. Ik zocht passende beelden bij deze radiouitzending en zo ontstond bovenstaande film.

Hierboven de versie van Goodbye Old Paint van Pharis en Jason Romero.